Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu ngày 17/7/2019

  • 17/07/2019, 17:05
IMG_0678_-_Copy_-_Copy_1
Ảnh minh hoạ

Căn cứ Công văn số 5087/BCT-TTTN, ngày 17/7/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu và Quyết định số 100/QĐ-TMDK ngày 17/7/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc giá bán lẻ xăng dầu. Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

- Xăng Ron 95-III (tăng 720đ/lít)            21.230  đồng/lít nhiệt độ thực tế
- Xăng E5 Ron 92-II (tăng 620đ/lít)        20.270 đồng/lít nhiệt độ thực tế
- Dầu Do 0,05 (tăng 50đ/lít)                    16.990 đồng/lít nhiệt độ thực tế
- Dầu Do 0,001S (tăng 50đ/lít)                17.290 đồng/lít nhiệt độ thực tế
- Dầu hỏa (tăng 200đ/lít)                         15.950 đồng/lít nhiệt độ thực tế
(Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 17 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2019 cho đến khi có thông báo mới.

Giá xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ