Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng tháp điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu ngày 01/10/2019

  • 01/10/2019, 18:00
IMG_0752

Ảnh minh họa

Căn cứ Công văn số 7317/BCT-TTTN, ngày 01/10/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu và Quyết định số 140/QĐ-TMDK ngày 01/10/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc giá bán lẻ xăng dầu. Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:
 
                                        - Xăng Ron 95-III (tăng 920đ/lít)                21.060 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Xăng E5 Ron 92-II (tăng 670đ/lít)           19.780 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Dầu Do 0,05S (tăng 430đ/lít)                   16.630 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Dầu Do 0,001S (tăng 430đ/lít)                 16.930 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Dầu hỏa (tăng 420đ/lít)                            15.780 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                                          (Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)
 
Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 18 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2019 cho đến khi có thông báo mới.
Giá xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.
Hoàng Vũ