Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng tháp điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu ngày 01/8/2019

  • 01/08/2019, 15:00
77089d33e58a00d4599b
Ảnh minh họa
Căn cứ Công văn số 5531/BCT-TTTN, ngày 01/8/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu và Quyết định số 104/QĐ-TMDK ngày 01/8/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc giá bán lẻ xăng dầu. Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:
 
                                        - Xăng Ron 95-III (giảm 320đ/lít)            20.910 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Xăng E5 Ron 92-II (giảm 370đ/lít)        19.900 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Dầu Do 0,05 (tăng 30đ/lít)                     17.020 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Dầu Do 0,001S (tăng 30đ/lít)                 17.320 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Dầu hỏa (tăng 10đ/lít)                             15.960 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                                          (Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)
 
Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ ngày 01 tháng 8 năm 2019 cho đến khi có thông báo mới.
Giá xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.
Hoàng Vũ