Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 28/5/2020

  • 28/05/2020, 15:00

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TMDK ngày 28/5/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 70/NLĐT-QĐ.KD ngày 28/5/2020 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

                                        - Xăng Ron 95-III (tăng 890đ/lít)               13.120 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                        - Xăng E5 Ron 92-II (tăng 880đ/lít)           12.400 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                        - Dầu Do 0,05S (tăng 890đ/lít)                   10.740 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                        - Dầu Do 0,001S (tăng 890đ/lít)                  11.040 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                        - Dầu hỏa (tăng 870đ/lít)                               8.750  đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                                                (Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Giá xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ