DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 11/6/2021

  • 11/06/2021, 15:00

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-TMDK ngày 11/6/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 72/NLĐT-QĐ.KD ngày 11/6/2021 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

                                   - Xăng Ron 95-III (tăng 630 đ/lít)               20.160 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                   - Xăng E5 Ron 92-II (tăng 620 đ/lít)           19.040 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                   - Dầu Do 0,05S (tăng 670 đ/lít)                   15.440 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                   - Dầu Do 0,001S (tăng 670 đ/lít)                 15.790 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                                         (Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Giá xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ