DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 13/6/2022

  • 13/06/2022, 15:00

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-TMDK ngày 13/6/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 80/NLĐT-QĐ.KD ngày 13/6/2022 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (tăng 800 đ/lít)         32.370 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Xăng E5 Ron 92-II (tăng 880 đ/lít)     31.110 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (tăng 2.630 đ/lít)          29.020 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (tăng 2.630 đ/lít)        29.820 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                      (Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực từ 15 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới.

Mức giá bán lẻ trên áp dụng đối với Vùng I (Vùng II tăng 200 đồng/lít so với Vùng I).

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ