Doanh thu 06 tháng đầu năm của Petimex ước đạt hơn 9.200 tỷ đồng

  • 20/07/2019, 08:01

Sáng ngày 19/7, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) về tình hình hoạt động của đơn vị trong 06 tháng đầu năm. Việc đến thăm các doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

untitled_2
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận kiến nghị 
của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp; đồng thời cho biết 
sẽ sớm xem xét, cho ý kiến giải quyết vấn đề này.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Petimex cho biết, trong 06 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, với sản lượng bán ra đạt 58% so với kế hoạch năm và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018. Kinh doanh trong nước đạt 51% so kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ. Doanh thu 06 tháng ước đạt hơn 9.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước được 60 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách Nhà nước ước hơn 1.430 tỷ đồng, trong đó, Công ty con – Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp nộp tại tỉnh ước được 293 tỷ đồng.

Lãnh đạo Petimex kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm tháo gỡ khó khăn cho Công ty về các thủ tục liên quan đến đất đai, tăng cường giám sát về chất lượng xăng, dầu để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.

Ông Phạm Thiện Nghĩa biểu dương tập thể Petimex đã có nhiều nỗ lực để đưa kết quả kinh doanh của Công ty ngày càng tăng, đã đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Về phương hướng hoạt động sắp tới, Công ty cần tiếp tục phát huy lợi thế hiện có, xác định nhiệm vụ trọng tâm cũng như hoạch định mục tiêu, chiến lược phát triển dài hạn hơn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị Công ty trong quá trình hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật; tiếp tục phát triển thương hiệu, chất lượng sản phẩm; chú trọng đổi mới về tổ chức bộ máy, điều hành để đáp ứng với quy mô ngày càng lớn của doanh nghiệp; công khai, minh bạch và dân chủ trong quá trình vận hành, hoạt động của đơn vị v.v..

Nguồn https://dongthap.gov.vn