Quảng Ninh: Hiệu quả từ chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu

  • 25/07/2021, 11:51

(TBTCO) - Để chống thất thu thuế lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai dán tem toàn bộ cột bơm xăng dầu. Sau gần 1 năm triển khai, số thu ngân sách từ hoạt động này đã tăng so với trước đó.

img_5343
Việc dán tem xăng dầu đã góp phần chống thất thu ngân sách từ hoạt động này.
Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: NM.

Để góp phần tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, năm 2020 Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các địa phương tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức triển khai đến từng cán bộ, công chức; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị và phòng đầu mối thực hiện công tác thu thập thông tin, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng đã thành lập tổ triển khai thực hiện, trong đó phân công 1 phó cục trưởng làm tổ trưởng tổ triển khai; hàng tháng thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả báo cáo tại các hội nghị giao ban tháng, quý của cục thuế.

Bên cạnh đó, cục thuế cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến theo nhiều hình thức, trong đó ưu tiên giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ bằng phương thức điện tử, hạn chế tiếp xúc trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách thuế, đặc biệt các thông tin chính sách liên quan.

Ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan thuế đã hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sử dụng hóa đơn điện tử; đăng ký, nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế theo hình thức điện tử.

“Để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, trốn tránh nghĩa vụ thuế, phí, mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng nhiều xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đôn đốc thu nộp các khoản thuế, trong đó có thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước đúng thời hạn. Triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.” - ông Tuấn nói.

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho thấy, sau gần một năm triển khai, số thu ngân sách đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước và dần chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu.

“Năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu đóng góp 2.690 tỷ đồng vào tổng thu nội địa của tỉnh, tăng 2% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, hoạt động kinh doanh xăng dầu đóng góp 1.160 tỷ đồng vào ngân sách, tăng 3% so với cùng kỳ” - ông Tuấn thông tin.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, để phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý thuế trong việc thực hiện kế hoạch chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, cục thuế sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để chống thất thu thuế đối với hoạt động này./

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/