Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu ngày 02/4/2019

  • 02/04/2019, 17:00

Căn cứ Quyết đinh số 46/QĐ-TMDK ngày 02/4/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và Quyết định số 87/NLĐT-QĐ.KD ngày 02/4/2019 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu  vào lúc 17 giờ ngày 02 tháng 4 năm 2019 như sau:

  - Ron 95-III (tăng 1.490đ/lít)            20.030 đồng/lít nhiệt độ thực tế

- E5 Ron 92-II (tăng 1.370đ/lít)       18.580 đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu Do 0,05 (tăng 1.220đ/lít)         17.080 đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu Do 0,001S (tăng 1.270đ/lít)     17.280 đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu hỏa (tăng 1.090đ/lít)                15.970 đồng/lít nhiệt độ thực tế

(Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)