Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu ngày 17/4/2019

  • 17/04/2019, 15:00

Căn cứ Quyết đinh số 61/QĐ-TMDK ngày 17/4/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và Quyết định  số 107/NLĐT-QĐ.KD ngày 17/4/2019 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu  vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2019 như sau:

 - Ron 95-III (tăng 1.200đ/lít)            20.030 đồng/lít nhiệt độ thực tế

- E5 Ron 92-II (tăng 1.120đ/lít)        18.580 đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu Do 0,05 (tăng 300đ/lít)           17.080 đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu Do 0,001S (tăng 4.00đ/lít)     17.280 đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu hỏa (tăng 290đ/lít)                 15.970 đồng/lít nhiệt độ thực tế

(Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)