Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng tháp điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu ngày 16/8/2019

  • 16/08/2019, 15:00
IMG_0770

Ảnh minh họa

Căn cứ Công văn số 6012/BCT-TTTN, ngày 16/8/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu và Quyết định số 114/QĐ-TMDK ngày 16/8/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc giá bán lẻ xăng dầu. Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:
 
                                        - Xăng Ron 95-III (giảm 510đ/lít)            20.400 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Xăng E5 Ron 92-II (giảm 550đ/lít)        19.350 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Dầu Do 0,05S (giảm 520đ/lít)                16.500 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Dầu Do 0,001S (giảm 520đ/lít)              16.800 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                        - Dầu hỏa (giảm 570đ/lít)                          15.390 đồng/lít nhiệt độ thực tế
                                                          (Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)
 
Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2019 cho đến khi có thông báo mới.
Giá xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.
Hoàng Vũ