Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 30 phút, ngày 12/4/2021

  • 12/04/2021, 16:30

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-TMDK ngày 12/4/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 45/NLĐT-QĐ.KD ngày 12/4/2021 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

                                        - Xăng Ron 95-III (giảm 70 đ/lít)                18.970 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                        - Xăng E5 Ron 92-II (giảm 50 đ/lít)            17.800 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                        - Dầu Do 0,05S (giảm 100 đ/lít)                  14.140 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                        - Dầu Do 0,001S (giảm 160 đ/lít)                14.490 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                                                              (Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 16 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Giá xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ