DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 0 giờ 00, ngày 11/7/2022

  • 11/07/2022, 08:39

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-TMDK ngày 11/7/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 91/NLĐT-QĐ.KD ngày 11/7/2022 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (giảm 3.090 đ/lít)         29.670 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Xăng E5 Ron 92-II (giảm 3.110 đ/lít)      27.780 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (giảm 3.020 đ/lít)            26.590 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (giảm 2.820 đ/lít)          27.590 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                      (Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực từ 0 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới.

Mức giá bán lẻ trên áp dụng đối với Vùng I (Vùng II tăng 200 đồng/lít so với Vùng I).

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ