DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 03/10/2022

  • 03/10/2022, 15:00

Căn cứ Quyết định số 248, 249/QĐ-TMDK ngày 03/10/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 113, 114/NLĐT-QĐ.KD ngày 03/10/2022 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (giảm 1.140 đ/lít)         21.440 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Xăng E5 Ron 92-II (giảm 1.050 đ/lít)    20.730 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (giảm 330 đ/lít)               22.200 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (giảm 330 đ/lít)             24.180 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                          (Mức giá trên áp dụng đối với Vùng 1)

Các tỉnh Long An, Bến Tre áp dụng giá Vùng 1.

Các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 100đ/lít.

Tnh  An Giang áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 200đ/lít.

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực từ 15 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới.

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ