DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 12/12/2022

  • 12/12/2022, 15:00

Căn cứ Quyết định số 317, 318/QĐ-TMDK ngày 12/12/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 148, 149/NLĐT-QĐ.KD ngày 12/12/2022 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (giảm 1.500 đ/lít)        21.200 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Xăng E5 Ron 92-II (giảm 1.330 đ/lít)    20.340 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (giảm 1.540 đ/lít)            21.670 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (giảm 1.540 đ/lít)          23.650 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                          (Mức giá trên áp dụng đối với Vùng 1)

Giá bán lẻ Vùng 1 áp dụng cho tỉnh Long An, Bến Tre.

Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 200đ/lít.

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực từ 15 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới.

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ