DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 12/9/2022

  • 15/09/2022, 15:00

Căn cứ Quyết định số 227, 228/QĐ-TMDK ngày 12/9/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 107, 108/NLĐT-QĐ.KD ngày 12/9/2022 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (giảm 1.020 đ/lít)        23.210 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Xăng E5 Ron 92-II (giảm 1.120 đ/lít)    22.230 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (giảm 1.000 đ/lít)          24.180 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (giảm 1.000 đ/lít)        26.160 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                          (Mức giá trên áp dụng đối với Vùng 1)

Các tỉnh Long An, Bến Tre áp dụng giá Vùng 1.

Các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 100đ/lít.

Các tỉnh Tiền Giang, An Giang và Trà Vinh áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 200đ/lít.

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực từ 15 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới.

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ