DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 27/7/2021

  • 27/07/2021, 15:00

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TMDK ngày 27/7/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 90/NLĐT-QĐ.KD ngày 27/7/2021 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

        - Xăng Ron 95-III  (giảm 100 đ/lít)               21.680 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

        - Xăng E5 Ron 92-II  (giảm 120 đ/lít)           20.490 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

        - Dầu Do 0,05S  (giảm 160 đ/lít)                   16.370 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

         - Dầu Do 0,001S  (giảm 160 đ/lít)                 16.720 đồng/lít nhiệt độ thực tế.

         (Giá trên đã bao gồm thuế môi trường và VAT)

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực từ 15 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Mức giá bán lẻ trên áp dụng đối với Vùng I (Vùng II tăng 200 đồng/lít so với Vùng I).

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ