DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 30, ngày 13/02/2023

  • 13/02/2023, 15:30

Căn cứ Quyết định số 42, 43/QĐ-TMDK ngày 13/02/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 29, 30/NLĐT-QĐ.KD ngày 13/02/2023 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (tăng 620 đồng/lít)        23.760 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Xăng E5 Ron 92-II (tăng 540 đồng/lít)    22.860 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (giảm 960 đồng/lít)           21.560 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (giảm 1.680 đồng/lít)      22.600 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                          (Mức giá trên áp dụng đối với Vùng 1)

Giá bán lẻ Vùng 1 áp dụng cho tỉnh Long An, Bến Tre.

Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 200đ/lít.

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực từ 15 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 02 năm 2023 cho đến khi có thông báo mới.

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ