Chương trình khuyến mãi dầu nhờn nhân dịp chào mừng trạm xăng dầu thứ 100

  • 02/08/2020, 16:00
z2006504419027_636821e13d36e7e0cecf13ef4f026415

Nhân dịp khai trương trạm xăng dầu thứ 100, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) áp dụng chương trình khuyến mãi dầu nhờn tại các trạm xăng dầu như sau:

- Từ ngày 03/8 đến ngày 04/8/2020 tại Trạm xăng dầu Đồng Tháp 01, Mỹ Long, Đồng Tháp 12 và Hữu Tài - DFC;

- Từ ngày 10/8 đến ngày 11/8/2020 tại Trạm xăng dầu Trần Quốc Toản, Phương Trà và An Phú;

- Từ ngày 17/8 đến ngày 18/8/2020 tại Trạm xăng dầu Thạnh Hưng, Giao Thông và Tân Hòa.