chính sách bảo mật

Website Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) chỉ cung cấp thông tin giới thiệu về hoạt động và các sản phẩm kinh doanh của Công ty. Công ty không thực hiện giao dịch trực tuyến trên Website.

Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin của bạn, vì vậy chúng tôi sẽ bảo mật và xử lý thông tin hết sức thận trọng.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

- DFC thu thập thông tin cá nhân phục vụ cho mục đích duy trì mối liên hệ với khách hàng, thông tin khuyến mãi, quảng cáo và các sản phẩm Công ty;

- Trả lời thắc mắc khách hàng về hoạt động và sản phẩm Công ty bằng email hoặc số điện thoại mà khách hàng cung cấp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, chăm sóc khách hàng và các dịch vụ khác của Công ty;

- Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như email, điện thoại, tin nhắn.

- Thiết lập chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thương mại khác.

Thời gian lưu trữ thông tin:

DFC lưu giữ thông tin về khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích thu thập thông tin hoặc theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối tượng tiếp cận thông tin:

- Đơn vị trực thuộc Công ty, sử dụng thông tin để tạo mối liên hệ với khách hàng;

- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc trường hợp khác theo quy  định của pháp luật.

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 328, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.890.999 - Fax: 02773.890777

Email: dfc@dfc.vn  - Website: dfc.vn

Phương thức và công cụ người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân:

Nếu khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân có thể liên hệ chúng tôi thông qua phương thức sau:

- Gửi yêu cầu qua địa chỉ Email: dfc@dfc.vn;

- Gọi điện trực tiếp đến số Hotline: 0277 3890 686.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng theo đúng nội dung được quy định tại chính sách này và quy định của pháp luật hiện hành. Không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác./.