Giới thiệu

Giới thiệu chung
Được thành lập vào ngày 23/10/2007, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp là công ty con của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Sau hơn 15 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp đã không ngừng mở rộng quy mô và thị phần tại Đồng Tháp và các Tỉnh lân cận...
Lịch sử hình thành
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) được thành lập theo Quyết định số: 79/QĐ.UBND.TL ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đề án chuyển Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con...
Sơ đồ tổ chức
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) Có 07 Phòng nghiệp vụ, 04 Chi nhánh, 02 Công ty con với hơn 400 lao động...
Triết lý kinh doanh
Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có tính đến sự tương hỗ cho nhau của các dự án, mang lại hiệu quả đầu tư cao...
Tầm nhìn sứ mệnh & Giá trị cốt lõi
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp xây dựng một thương hiệu uy tín với ngành nghề kinh doanh đa dạng, trong đó xăng dầu và dầu nhờn là mặt hàng chủ lực làm nền tảng phát triển bền vững...
Công ty con DFC
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp có 02 Công ty con: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xăng dầu DFC Đồng Tháp (DFCS) & Công ty Cổ phần Cơ khí DFC Đồng Tháp (DFCM)