Lịch sử hình thành

2007

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) được thành lập theo Quyết định số: 79/QĐ.UBND.TL ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đề án chuyển Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Theo đó, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp là Công ty con Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

 

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xí nghiệp xăng dầu Cao Lãnh, Sa Đéc, Tháp Mười và một số DNTN Xăng dầu khác là cổ đông sáng lập. 

2017

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp được công nhận nằm trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (10/2016).

 

Công ty hiện có hơn 400 Trạm bán lẻ, Khách hàng nhượng quyền thương mại và Hộ công nghiệp. Công ty chiếm trên 60% sản lượng và doanh thu xăng dầu bán ra trong Tỉnh.
2023
Trong năm 2023, Công ty được UBND tỉnh Tuyên dương là “Doanh nghiệp Tiêu biểu” và Giám đốc Công ty cũng được Tuyên dương là “Doanh nhân năng động sáng tạo”