Tin hoạt động

DFC chung tay hỗ trợ gia đình công đoàn viên Nguyễn Thành Thái
25/07/2022
Thay mặt Công ty, Ông Trần Thanh Nam - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã gửi lời thăm hỏi, động viên...
DFC thông báo chi trả cổ tức năm 2021 và đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
19/07/2022
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 và đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022 - DFC
22/06/2022
Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
DFC chung tay hỗ trợ gia đình công đoàn viên Trần Minh Hải
17/05/2022
Thay mặt Công ty, ông Trần Thanh Nam - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã gởi lời thăm hỏi...
DFC và Ông Nguyễn Thanh Toàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
23/03/2022
DFC đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba...
Quy trình nhập hàng tại các Trạm xăng dầu của Cty CP Nhiên liệu Đồng Tháp
15/12/2021
Quy trình nhập hàng tại các Trạm xăng dầu của Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp