Tin hoạt động

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp thông báo tuyển dụng
14/06/2024
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp thông báo tuyển dụng nhân viên bán lẻ xăng dầu
Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng trạm xăng dầu Xẻo Mát và Cây Trâm
13/06/2024
DFC Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng trạm xăng dầu Xẻo Mát và Cây Trâm...
Thông báo chi cổ tức năm 2023
06/06/2024
Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp Thông báo chi cổ tức năm 2023
Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Kinh doanh Khu vực Đồng Tháp Mười
05/06/2024
Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trưởng văn phòng Kinh doanh Khu vực Đồng Tháp Mười
Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Trạm xăng dầu Dinh Điền & K9
15/05/2024
Công bố Quyết định của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng trạm xăng dầu.
Nhiên liệu Đồng Tháp tổ chức Tổng kết hoạt động kinh doanh và Hội nghị Người lao động năm 2024
30/01/2024
Nhiên liệu Đồng Tháp tổ chức Tổng kết hoạt động kinh doanh và Hội nghị Người lao động năm 2024