Giới thiệu

Giới thiệu chung
Được thành lập vào ngày 23/10/2007, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp là công ty con của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Sau hơn 12 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp đã không ngừng mở rộng thêm quy mô sản xuất và thị phần của công ty tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân ...
Lịch sử hình thành
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) được thành lập theo Quyết định số: 79/QĐ.UBND.TL ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đề án chuyển Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con...
Sơ đồ tổ chức
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) Có 9 Phòng, Ban, 5 chi nhánh, 2 công ty con với hơn 400 lao động...
Cơ cấu tổ chức
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) Có 9 Phòng, Ban, 5 chi nhánh, 2 công ty con với hơn 400 lao động...
CÔNG TY CON DFC
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp có 2 công ty con là Công ty Cổ phần Dịch vụ Xăng dầu DFC Đồng Tháp (DFCS) & Công ty Cổ phần Cơ khí DFC Đồng Tháp (DFCM)
Tầm nhìn sứ mệnh & Giá trị cốt lõi
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp xây dựng một thương hiệu uy tín với ngành nghề kinh doanh đa dạng, trong đó xăng dầu và dầu nhờn là mặt hàng chủ lực làm nền tảng phát triển bền vững...
Triết lý kinh doanh
Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có tính đến sự tương hỗ cho nhau của các dự án, mang lại hiệu quả đầu tư cao...