Thông cáo báo chí

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu ngày 17/7/2019
17/07/2019
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu ngày 17/7/2019...
Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu ngày 17/4/2019
17/04/2019
Căn cứ Quyết đinh số 61/QĐ-TMDK ngày 17/4/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp...