Tin hoạt động

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020
22/01/2021
Sáng ngày 22/01/2021, DFC tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020...
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp mừng kỷ niệm 13 năm thành lập
23/10/2020
DFC tổ chức Kỷ niệm 13 năm Ngày sinh nhật Công ty (23/10/2007 - 23/10/2020)...
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp khai trương Trạm xăng dầu thứ 100
25/09/2020
Sáng ngày 25/9/2020 DFC đã khai trương và đưa vào hoạt động Trạm xăng dầu thứ 100
Chương trình khuyến mãi dầu nhờn nhân dịp chào mừng trạm xăng dầu thứ 100
02/08/2020
Nhân dịp khai trương trạm xăng dầu thứ 100, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp ...
DFC Tổng kết Hoạt động Kinh doanh năm 2019
13/01/2020
Ngày 12/01/2020, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết...
DFC Sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019
23/07/2019
Ngày 19/7/2019, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp(DFC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết...