Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng trạm xăng dầu khu vực Tịnh Biên và Tri Tôn

  • 04/07/2024, 09:18

Chiều ngày 03/7/2024, tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự và chủ trì buổi lễ có ông Phạm Thanh Triết – Phó Giám đốc Công ty cùng với các ông/bà là Trưởng, Phó phòng và cán bộ được bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tươi, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị công bố quyết định của Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về việc phân công, bổ nhiệm chức vụ Trưởng trạm của 13 Trạm xăng dầu tại khu vực Tri Tôn và Tịnh Biên tỉnh An Giang. Theo đó bổ nhiệm, phân công các ông có tên sau:

z5598322472857_65367f55e66f9f7df351bbb185f60dc6
Các Trưởng trạm nhận quyết định bổ nhiệm

1. Ông Nguyễn Văn Trung được phân công giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Tri Tôn.

2. Ông Nguyễn Văn Thạnh được phân công giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Sóc Triết.

3. Ông Nguyễn Trọng Nhân được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Ba Chúc.

4. Ông Nguyễn Minh Hòa được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu An Cư.

5. Ông Kiều Đình Truyền được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Lương Phi.

6. Ông Trương Phước Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Lạc Quới.

7. Ông Nguyễn Duy Khánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Lương An Trà.

8. Ông Trương Thế Vĩ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Tà Đảnh.

9. Ông Trương Minh Triệu được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Núi Két.

10. Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Tân Long.

11. Ông Nguyễn Phước An được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Văn Giáo.

12. Ông Nguyễn Đông Văn được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Vĩnh Tâm.

13. Ông Dương Văn Nhựt được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Xăng dầu Vĩnh Trung.

Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 04/7/2024, thời gian bổ nhiệm 03 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Triết đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của các nhân sự được điều động, bổ nhiệm đợt này; đồng thời đề nghị các ông trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng với tập thể các Trạm Xăng dầu nêu trên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

z5598324025111_3306106282c71b720d00d2df3d36ad67
Ông Phạm Thanh Triết - Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, ông Trương Minh Triệu đại diện các cán bộ được bổ nhiệm bày tỏ sự cảm ơn, quan tâm, tín nhiệm của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp đồng thời hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể các Trạm Xăng dầu tại khu vực Tri Tôn và Tịnh Biên góp tích cực vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp.

Phan Phong Tân