Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Kinh doanh Khu vực Đồng Tháp Mười

  • 05/06/2024, 07:37

Sáng 03/6/2024, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công ty về việc Bổ nhiệm và phân công cán bộ giữ chức vụ Trưởng Văn phòng Kinh doanh Khu vực Đồng Tháp Mười.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Tươi, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị công bố Quyết định số: 104/NLĐT-QĐ.HC ngày 01/6/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Vương Phó Trưởng Văn phòng Kinh doanh Khu vực Đồng Tháp Mười kiêm Giám đốc Chi nhánh Tiền Giang giữ chức vụ: Trưởng Văn phòng Kinh doanh Khu vực Đồng Tháp Mười kiêm Giám đốc Chi nhánh Tiền Giang thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/6/2024, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

z5508282134240_cd0c93c2ba22c4aea5170521f72918e8
Ông Nguyễn Thanh Toàn (trái) Giám đốc Công ty trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Huỳnh Thanh Vương

Trao quyết định cho cán bộ quản lý, ông Nguyễn Thanh Toàn – Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, cho rằng đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề nên mong muốn trên cương vị mới ông Huỳnh Thanh Vương sẽ tiếp tục phát huy sở trường, kinh nghiệm công tác của mình, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm về chuyên môn được giao để góp phần đưa Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ông Huỳnh Thanh Vương hứa sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, bám sát thực tiễn để tiếp cận nhanh với công việc; rèn luyện đạo đức, tác phong; cầu thị, học hỏi, quyết tâm cùng tập thể phòng Kinh doanh Khu vực Đồng Tháp Mười xây dựng, đoàn kết, chia sẻ, đồng thuận; phối hợp chặt chẽ với các Phòng chuyên môn của Công ty để hoàn thành tốt các mục tiêu được giao, nhằm góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp.

Phan Phong Tân