Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp lần IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

  • 29/05/2023, 14:00

Ngày 24/5/2023, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

IMG_5595_1

Đại hội vui mừng đón tiếp đồng chí: Nguyễn Thanh Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động Tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Toàn, Bí thư Đảng uỷ Bộ phận/Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đặc biệt, sự có mặt của 131 đại biểu, đại diện cho 322 Công đoàn viên về dự Đại hội.

IMG_5576
Ảnh Đồng chí Phạm Thanh Triết, Chủ tịch Công đoàn cơ sở khoá III
trình bày Dự thảo Báo cáo

Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp do đồng chí Phạm Thah Triết, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội nêu rõ:

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty luôn bảo đảm tốt việc làm và điều kiện làm việc cho Công đoàn viên, Người lao động, thu nhập bình quân của người lao động là 5,6 triệu đồng/người/tháng; các chế độ chính sách liên quan đến Công đoàn viên, Người lao động, như: tiền lương, phúc lợi; bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn lao động, thất nghiệp và khám sức khoẻ định kỳ... luôn được thực hiện tốt. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho Người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào Công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động; phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số Tổ Công đoàn chưa được tổ chức thường xuyên; kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế, chưa thu hút. Hoạt động phong trào văn nghệ và các hoạt động khác còn hạn chế, chưa thực sự thu hút được sự quan tâm và tham gia của đoàn viên. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nên công tác hỗ trợ cho công đoàn viên đôi khi chưa kịp thời... Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

IMG_5611
Ảnh Đồng chí Nguyễn Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường Vụ,
Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ Tỉnh phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ Tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Công đoàn cơ sở Công ty đã hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội III, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh đề nghị, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

IMG_5591
Ảnh Đồng chí Nguyễn Thanh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu

Thay mặt Đảng ủy Bộ phận Công ty, đồng chí Nguyễn Thanh Toàn, Bí thư Đảng uỷ/Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để Công đoàn cơ sở Công ty triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Công ty cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người lao động; ổn định tư tưởng của công đoàn viên; kết hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty, cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Công ty.

IMG_5604
Ảnh Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp khoá IV,
nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp họp đầu tiên, Ban Chấp hành bầu 02 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, bầu Phó Chủ tịch; bầu Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn gồm 03 đồng chí, trong đó có 01 Chủ nhiệm UBKT và 02 Uỷ viên. Đồng chí Phạm Thanh Triết, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty khoá III tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp khoá IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời, bầu 01 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phan Phong Tân