DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 01/11/2023

  • 01/11/2023, 15:00

Căn cứ Quyết định số 325, 326/QĐ-TMDK ngày 01/11/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 175, 176/NLĐT-QĐ.KD ngày 01/11/2023 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (tăng 410 đồng/lít)       23.920 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Xăng E5 Ron 92-II (tăng 250 đồng/lít)   22.610 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (giảm 540 đồng/lít)         21.940 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (giảm 540 đồng/lít)       23.000 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                          (Mức giá trên áp dụng đối với Vùng 1)

Giá bán lẻ Vùng 1 áp dụng cho tỉnh Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Tiền Giang và TP Cần Thơ.

Các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 200đ/lít.

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực lúc 15 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ