DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 11/9/2023

  • 11/09/2023, 15:00

Căn cứ Quyết định số 276, 277/QĐ-TMDK ngày 11/9/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 144, 145/NLĐT-QĐ.KD ngày 11/9/2023 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (giữ nguyên)              24.870 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Xăng E5 Ron 92-II (giữ nguyên)          23.470 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (tăng 410 đồng/lít)       23.050 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (tăng 740 đồng/lít)     23.910 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                          (Mức giá trên áp dụng đối với Vùng 1)

Giá bán lẻ Vùng 1 áp dụng cho tỉnh Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Tiền Giang và TP Cần Thơ.

Các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 200đ/lít.

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực từ lúc 15 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ