DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 23/5/2024

  • 23/05/2024, 15:00

Căn cứ Quyết định số 182, 183/QĐ-TMDK ngày 23/5/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 99, 100/NLĐT-QĐ.KD ngày 23/5/2024 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (tăng 80 đồng/lít)   23.210 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (giảm 40 đồng/lít)     19.830 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (giảm 40 đồng/lít)   20.460 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                          (Mức giá trên áp dụng đối với Vùng 1)

Giá bán lẻ Vùng 1 áp dụng cho tỉnh Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Tiền Giang và TP Cần Thơ.

Các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 200đ/lít.

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực lúc 15 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2024 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ