DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 30/11/2023

  • 30/11/2023, 15:00

Căn cứ Quyết định số 361, 362/QĐ-TMDK ngày 30/11/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 190, 191/NLĐT-QĐ.KD ngày 30/11/2023 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (giảm 30 đồng/lít)        22.990 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Xăng E5 Ron 92-II (tăng 100 đồng/lít)  21.790 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (giảm 90 đồng/lít)          20.190 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (giảm 90 đồng/lít)        21.590 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                          (Mức giá trên áp dụng đối với Vùng 1)

Giá bán lẻ Vùng 1 áp dụng cho tỉnh Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Tiền Giang và TP Cần Thơ.

Các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 200đ/lít.

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực lúc 15 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ