DFC ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 50 triệu đồng

  • 16/06/2021, 07:29

Thực hiện lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp về ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) đã ủng hộ 50.000.000đ (Năm chục triệu đồng) cùng chung tay chia sẽ khó khăn với Nhà nước trong công cuộc chiến dịch bệnh.

z2555180234733_2e3f2f9a599d62d66b3118539cd0d33f
Ảnh ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh đến các phòng, đơn vị, trạm xăng dầu trực thuộc Công ty để thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.

Nguyễn Văn Tươi