DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 03/7/2023

  • 03/07/2023, 15:00

Căn cứ Quyết định số 201, 202/QĐ-TMDK ngày 03/7/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; Quyết định số 107, 108/NLĐT-QĐ.KD ngày 03/7/2023 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về viêc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:

            - Xăng Ron 95-III (giảm 590 đồng/lít)        21.420 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Xăng E5 Ron 92-II (giảm 400 đồng/lít)   20.470 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,05S (giảm 10 đồng/lít)               18.160 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

            - Dầu Do 0,001S (giảm 10 đồng/lít)             18.840 đồng/lít nhiệt độ thực tế. 

                          (Mức giá trên áp dụng đối với Vùng 1)

Giá bán lẻ Vùng 1 áp dụng cho tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang và TP Cần Thơ.

Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh áp dụng giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1: 200đ/lít.

Mức giá bán lẻ mới có hiệu lực từ lúc 15 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 7 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế

Giá bán lẻ xăng dầu do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) công bố áp dụng tại Trạm xăng dầu của DFC; CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ DFC.

Hoàng Vũ