Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng trạm xăng dầu Vĩnh Châu

  • 26/07/2023, 10:35

Sáng ngày 26/7/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, Ban Giám đốc Công ty trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng trạm xăng dầu Vĩnh Châu, thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tại An Giang.

Tham dự buổi Lễ có Ông Chung Vĩnh Trường, Phó Giám đốc Công ty cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ liên quan trực thuộc Công ty.

Ông Nguyễn Văn Tươi, Trưởng phòng Tổ chức - Hành công bố Quyết định của Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về việc bổ nhiệm Ông Trịnh Chí Nhứt – Nhân viên Bán lẻ xăng dầu kiêm Kế toán Trạm xăng dầu An Khánh. Giữ chức vụ Trưởng trạm – Thủ kho xăng dầu kiêm Bán lẻ xăng dầu Trạm xăng dầu Vĩnh Châu thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tại An Giang.

Được uỷ quyền của Giám đốc Công ty, Ông Chung Vĩnh Trường, Phó Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm cho Ông Trịnh Chí Nhứt. Phát biểu sau khi trao Quyết định, Ông Chung Vĩnh Trường chúc mừng Ông Trịnh Chí Nhứt đã được Giám đốc tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm xăng dầu Vĩnh Châu. Đồng thời, mong Ông Trịnh Chí Nhứt trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng với tập thể Trạm Xăng dầu Vĩnh Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Giám đốc giao.

z4547734361969_82d5ab4514f23f3a59ba79ef75dc754b
Ảnh Ông Chung Vĩnh Trường trao Quyết định  cho Ông Trịnh Chí Nhứt

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ông Trịnh Chí Nhứt cảm ơn Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp đã quan tâm, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm xăng dầu Vĩnh Châu; đồng thời, hứa trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Trạm góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp. 

Phan Phong Tân